TIN TỨC KẾ TOÁN

Nghị định 119/2018/NP-CP về hoá đơn điện tử

Ngày Đăng : 11/10/2018 - 6:48 PM
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ

Ngày Đăng : 29/08/2018 - 10:41 PM
Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế năm 2018..

Dịch vụ thành lập công ty miễn phí, Đăng ký giấy phép kinh doanh miễn phí, Thành lập công ty miễn phí, Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh miễn phí, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, thành lập công ty giá rẻ

Facebook chat
news